Dato: 01-03-2000 | Videnblad nr. 03.13-04 Emne: Naturværdier

Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr

Vilde dyrs udsathed i trafikken afhænger især af deres bevægelseshastighed og døgnrytme. Trafikdrabene kan i nogle tilfælde true bestandens størrelse. En ny metode kan bruges til at vurdere problemets omfang.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-04
Forfattere: Tove Hels