Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 03.13-05 Emne: Naturværdier

Optælling af trafikdræbte dyr

EUs Habitatdirektiv kræver at der bliver ført tilsyn med uforsætlige drab på visse truede dyrearter. Antallet af trafikdræbte dyr opgøres bedst ved at kombinere vejfolkenes generelle registreringer med mere systematiske registreringer der er tilpasset dyreartens døgnrytme. Men optællingen er ikke nødvendigvis repræsentativ for større områder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-05
Forfattere: Tove Hels