Dato: 01-06-2003 | Videnblad nr. 03.13-11 Emne: Naturværdier

En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark

Skov & Landskab gennemfører for tiden et udviklingsprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Århus og Fyns amter. Formålet er at udvikle en metode til bestemmelse af landskabskarakter. Metoden tager blandt andet udgangspunkt i udenlandske erfaringer, herunder fra Storbritannien, Holland og Tyskland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-11
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Vibeke Nellemann