Dato: 01-08-1999 | Videnblad nr. 03.01-18 Emne: Planlægning

Mål og virkelighed i byøkologien

Byøkologi kræver lange, seje træk både i projekteringen og i den daglige drift af friarealerne. Friarealer og naturområder indeholder muligheder for at bidrage til en bæredygtig udvikling, men det kræver ny viden, praktisk erfaring og tværfagligt samarbejde. Desuden er aktiv medvirken fra beboere og brugergrupper af stor betydning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-18
Forfatter: Susanne Guldager