Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 03.01-19 Emne: Planlægning

Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning

I 1992 oprettede Fødevareministeriet "Det Generelle Landbrugsregister" og "Det Centrale Husdyrregister" for at få bedre kontrol med hektarstøtte og handel med husdyr over landegrænserne. Registrene har vist sig også at være et nyttigt redskab i planlægningen af det åbne land, fordi de indeholder detaljerede oplysninger om arealanvendelse og husdyrhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-19
Forfattere: Andreas Höll og Ole Hjorth Caspersen