Dato: 01-02-2000 | Videnblad nr. 03.01-21 Emne: Planlægning

Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag

Mange problemstillinger i relation til miljø og natur hænger sammen med landbrugsbedrifternes dyrehold. Derfor er Fødevareministeriets Centrale Husdyrregister et godt redskab i forvaltningen af landskabet. I kombination med geografiske informationssystemer er oplysningerne f.eks. meget velegnede til at illustrere og analysere den regionale fordeling af husdyr.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-21
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Andreas Höll