Dato: 01-02-2000 | Videnblad nr. 03.01-23 Emne: Planlægning

Forurening af afstrømmende regnvand

Regnvand kan være forurenet efter at have skyllet hen over belægninger m.m. i byen og kan på længere sigt have negativ effekt på vandmiljøet. Når man planlægger håndteringen af regnvand i et område, er det derfor vigtigt at tage højde for vandets forureningsgrad. Det gælder især, hvor man satser på nedsivning og/eller biologisk udnyttelse af vandet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-23
Forfatter: Marina Bergen Jensen