Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 03.01-28 Emne: Planlægning

Brugerråd i statsskovene

I 1995 blev der nedsat brugerråd på hvert af Danmarks 25 statsskovdistrikter. Formålet var at styrke de lokale brugeres indflydelse på skovenes drift og benyttelse. I 1998 gennemførtes en evaluering, som viste, at dette formål kun delvist opfyldes. Brugerrådene har ingen beslutningsmyndighed, og succesen afhænger derfor overvejende af den lokale skovriders engagement og interesse i at benytte brugerrådets rådgivende kompetence. Erfaringerne kan bruges i forhold til andre typer brugerråd.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-28
Forfattere: Tove Enggrob Boon og Henrik Meilby