Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 03.01-34 Emne: Planlægning

Indikatorer for sociale værdier i grønne områder

Indikatorer kan bidrage til at skabe overblik over de kulturelle, sociale og miljømæssige værdier og er et velegnet redskab i planlægning og forvaltning af parker og grønne områder. Erfaringer fra et miljøbistandsprojekt i Skt. Petersborg viser, hvordan man kan bruge indikatorer for sociale værdier.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-34
Forfatter: Cecil Konijnendijk, Susanne Guldager og Ole Hjorth Caspersen