Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 03.01-48 Emne: Planlægning

Adfærdsundersøgelser med GPS

Menneskers færden i byen og det åbne land kan registreres ved hjælp af GPS (Global Positioning System). Det åbner nye muligheder for detaljeret viden om bevægelsesmønstre og opholdssteder – en viden, der kan anvendes i planlægningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-48
Forfatter: Thomas Sick Nielsen