Dato: 01-03-2005 | Videnblad nr. 03.01-52 Emne: Planlægning

Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium

Med fokus på flersidige hensyn ved skovrejsning har Snogeholms landskabslaboratorium via forskning til formål at demonstrere i fuld skala, hvordan hensyn til miljø, rekreation og produktion kan forenes ved rejsning af skov på agerjord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-52
Forfatter: Anders Busse Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Roland Gustavsson