Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.01-56 Emne: Planlægning

Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling

I forbindelse med projektet Byen, vejen og landskabet har man analy-seret historiske sammenhænge og aktuelle udviklingstendenser inden for byudvikling og pendling langs med de danske motorveje. Resulta-terne peger på, at motorvejene har betydning for pendlings- og bosæt-ningsmønstre samt lokaliseringen af erhvervsbyggeriet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-56
Forfatter: Thomas Sick Nielsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt