Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.01-58 Emne: Planlægning

Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller

Motorvejen er ikke længere bare en forbindelse mellem byer gennem det åbne land. Vejens omgivelser ved de større bysamfund forandrer sig med nærmest eksplosiv karakter. Det stiller store krav til ikke blot den arkitektoniske linieføring men i høj grad også til hele det felt motorvejen gennemløber.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-58
Forfatter: Ulla Egebjerg

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt