Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.02-07 Emne: Projektering og tilsyn

Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter

Nye forsøg afdækker saltbelastningen i vejrabatter i forhold til vejrabattens type, brugen af saltværn ogafstanden mellem vejkant og planter. Resultaterne viser, at plantningi hævede vejrabatter, brug af saltværn og plantning væk fra vejkanten kan reducere saltkoncentratio-nen i jorden med helt op til 75 %.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-07
Forfatter: Lars Bo Pedersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt