Dato: 20-12-2011 | Videnblad nr. 05.03-04 Emne: Buske

Beskæring af kirkegårdens buske

Vellykket beskæring kræver først og fremmest, at man er bevidst om formålet. På kirkegårde handler det tit om, at buskene ikke må fylde for meget. Desuden skal man have øje for buskenes rolle i anlægget og deres naturlige egenart og muligheder.

Fire typer buske, der er almindelige på kirkegårdene: formklippede, fritvoksende, bunddækkende og busketter. Fotos fra »Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde«

Fire typer buske, der er almindelige på kirkegårdene: formklippede, fritvoksende, bunddækkende og busketter. Fotos fra »Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde«

Dronningebusken spærrer næsten stien, snedrivebusken er tynd i toppen, og de store træer skygger med deres lavthængende grene. Alt sammen problemer, hvor beskæring kan være en løsning.

En tur med saksen og så kan de besøgende igen komme forbi på stien. I bedste fald er dronningebusken gjort mindre ved at fjerne nogle af de længste grene 5-10 cm over jorden. I værste fald er den elegante busk nu flad på den ene side og blomstrer noget mindre næste år.

Forlænge funktionsfasen

Beskæring er et godt redskab til at styre buske, sådan at de udfylder deres rolle bedst muligt og så længe som muligt. De skal kunne udfolde sig samtidig med, at de passer ind i helheden. Buske gennemgår tre faser i deres liv: etableringsfasen, funktionsfasen og henfaldsfasen.

I etableringsfasen kan målrettet beskæring være med til at forberede den nye plante til dens fremtidige rolle på kirkegården. Det kan f.eks. være en dværgsyren på et gravsted, der helst skal være smal for neden. I funktionsfasen kan regelmæssig beskæring være med til at forlænge fasen betydeligt. I denne fase er buskene på deres højeste f.eks. i forhold til blomstring.

Beskæring kræver omtanke og viden. Du kan med fordel overveje disse tre spørgsmål, inden du går i gang:

  • Hvilken rolle har disse buske på kirkegården?
  • Hvad vil jeg opnå ved at beskære?
  • Hvordan gøres det bedst muligt?

Buskenes rolle

Fire typer buske er almindelige på kirkegårdene:

Formklippede buske

Formklippede buske skal have en klar form, der passer til stedet. De findes ofte på gravstederne, og beskæringen skal være med til at holde dem i en bestemt størrelse.

Fritvoksende buske

Fritvoksende buske har en dekorativ rolle, ofte i kraft af deres blomster. De står for det meste enkeltvis eller i mindre grupper.

Bunddækkende buske

Bunddækkende buske skal dække jorden i en ensartet og frodig flade.

Busketter

Busketter er lidt større plantninger, der typisk bruges til at adskille forskellige dele af kirkegården. De består gerne af flere arter, der i fællesskab udgør en helhed. Læs mere om de fire typer buske i »Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde«.

Buksbom på Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg. Buskene bevarer det fritvoksende udseende, fordi de hvert år beskæres nænsomt med beskærersaks, selv om det ville være fristende hurtigt at bruge hækklipperen. Foto: Tilde Tvedt

Buksbom på Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg. Buskene bevarer det fritvoksende udseende, fordi de hvert år beskæres nænsomt med beskærersaks, selv om det ville være fristende hurtigt at bruge hækklipperen. Foto: Tilde Tvedt

Målet med beskæringen

Derefter skal du gøre dig klart, hvorfor du vil beskære. Skal busken være mindre, skal den blomstre mere, eller er den ved at være lidt halvgammel og grov og har brug for foryngelse? Man kan også beskære for at holde buskene sunde. Her fjerner man syge plantedele og tynder ud i den enkelte busk, så der bliver plads til nye, friske skud.

Regulere størrelsen

Handler om at holde planten i en bestemt højde eller bredde f.eks. på gravsteder eller langs stier. Især på blomstrende buske kan det være nødvendigt at fjerne grene tæt på basis eller korte lange grene af over en sidegren. Klipper man fra ydersiden, kan det ødelægge blomstringen.

Stamme op

Nogle buske kommer mest til deres ret, hvis de stammes op. Det gælder f.eks. bærmispel og andre større buske med få hovedgrene fra basis.

Sikre blomstring

Mange blomstrende buske har behov for at blive beskåret, for at de fortsat blomster hvert år. Læs mere nedenfor.

Forlænge levetiden

Gamle buske, der er ved at være lidt tynde i toppen, kan forynges ved at beskære kraftigt til basis. Så producerer de nye skud. Det forudsætter dog, at der er lys og næring nok til rådighed.

Beskæring af blomstrende buske. Frit efter Videnblad nr. 5.3-2.

Blomsternes placering

Typiske arter

Blomstring

Beskæring

Lange sommerskud fra samme år

Sommerfuglebusk

Sensommer

Skæres ned til 10 cm over jorden hvert forår

Korte sommerskud fra samme år

Snedrivebusk, dronningebusk

Højsommer

Den ældste tredjedel af grenene skæres ned til basis i februar-marts

Overvintrende knopper på grene fra sidste år

Vårgyvel

Forår

Beskæres lige efter blomstring

Overvintrende knopper på grene fra forrige år

Blodribs

Tidligt forår

Afblomstrede grene fjernes ved basis eller 10 cm over jorden lige efter blomstring

Overvintrende knopper på ældre grene

Guldregn

Forår

De ældste grene udtyndes moderat i januar-februar

Metode og tidspunkt

Endelig skal du tage stilling til tidspunkt og metode. Især for de blomstrende buske er tidspunktet på året afgørende.

Formklippede buske

Beskæringen sigter mod at holde en smuk og hensigtsmæssig form, der passer til forholdene. Beskæringen skal være med til at holde størrelsen. De formklippede buske klippes 1-2 gang om året, ofte sammen med hækken og med hækklipper. Som oftest stedsegrønne buske. Langt fra alle arter egner sig til denne behandling. Formklipper man f.eks. en forsytia, går man glip af en del af den blomstring, der som regel er grunden til at plante busken. Formen er i fokus.

Fritvoksende buske

Den enkelte plantes fremtoning har stor betydning, og blomstringsmåden er afgørende for, hvornår og hvordan man skal beskære – se skemaet. Beskæringen skal være så lidt synlig som muligt. Eksempler: dværgsyrener på gravsteder, solitærbuske, f.eks. dronningebusk. Den naturlige vækst er i fokus.

Busketter

Beskæringen skal sikre frodighed, blomstring, mangfoldighed og balance mellem de forskellige arter. Desuden kan der være behov for at sikre passage langs buskettet. Beskæringen må ikke være synlig, heller ikke langs kanterne. Buskene skal fremtræde som fritvoksende. Beskæres hvert andet år, afhængig af arterne. Helheden er i fokus.

Bunddækkende buske

Beskæring af bunddække handler ofte om foryngelse. Buskene skæres tilbage for at få dem til at skyde fra bunden og holde sig tætte. Tidspunkt og metode afhænger af arten. Bunddækkende buske kan beskæres med maskine til 10-15 centimeters højde. Det tager tid, før planterne dækker igen. I den periode kræver plantningen mere lugning og eventuelt ekstra gødning. Alternativt kan man skære de ældste grene væk med håndredskaber. Det tager længere tid, men er måske alligevel nemmere, fordi metoden kræver mindre opfølgning. Desuden ser bevoksningen pænere ud undervejs i processen. Langs kanterne bør man altid beskære manuelt for at få en pæn afslutning. Bruger man en hækklipper, bliver kanten med tiden tyk og højere end resten. Ensartetheden er i fokus.

Kilder
Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde, Park- og Landskabsserien nr. 41, Skov & Landskab, 2010.
Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift, Park- og Landskabsserien nr. 42, Skov & Landskab, 2010.
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, Forskningscentret for Skov & Landskab, 1998.
Beskæring af buske: Tradition eller fornyelse, Videnblade Park og Landskab 5.3-1, 1996.
Beskæring af buske: Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden, Videnblade Park og Landskab 5.3-2, 1996.
Bunddækkende buskflader, Videnblade Park og Landskab 5.3-3, 2007.Videnblad nr.: 05.03-04
Forfatter: Tilde Tvedt og Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt