Dato: 01-03-2004 | Videnblad nr. 05.28-01 Emne: Beskyttelse mod skader fra insekter

Stankelben og græsbaner

Store pletter med dødt græs på plænearealer kan skyldes angreb af stankelbenslarver, som kan være et stort problem på fodboldbaner og golfbaner. Der findes dog flere alternativer til bekæmpelse og forebyggelse af angreb samt mulighed for at reparere skaderne ved f.eks. biologisk bekæmpelse og kulturtekniske indgreb.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.28-01
Forfatter: Søren Ugilt Larsen