Dato: 01-12-2005 | Videnblad nr. 05.28-07 Emne: Beskyttelse mod skader fra insekter

Gåsebillelarver i plænegræs

– resultater af forsøg med bekæmpelse i 2005

Gåsebillelarver kan forårsage stor skade på arealer med plænegræs. Da pesticider ikke må anvendes på offentlige arealer, arbejdes for tiden på at finde en effektiv biologisk metode til bekæmpelse af gåsebillelarver. Her præsenteres hovedresultater fra forsøg på golf- og fodboldbaner.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.28-07
Forfatter: Hans Peter Ravn