Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 05.29-04 Emne: Beskyttelse mod skader fra pattedyr og fugle

Bekæmpelse af muldvarpe

Muldvarpen er kendt som dyret, man sjældent ser, men hvis spor de fleste kender alt for godt. Muldvarpen kan bekæmpes med gift, men i mange tilfælde giver fælder også et tilfredsstillende resultat. Uanset metoden kommer der på et tidspunkt gerne nye muldvarpe til egnen. Derfor er det nødvendigt med en løbende bekæmpelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.29-04
Forfattere:  Hans Peter Ravn og Jens Lodal