Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 03.02-01 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder

I mange byer ligger ældre, mere eller mindre tomme, erhvervsarealer forladt hen. Det kan være havnearealer eller industrigrunde, som står helt eller delvis tomme, ofte med forfaldne bygninger. Mange ligger helt centralt i byerne. Selv om det ville være ønskeligt, at de blev udnyttet påny, lader en omdannelse vente på sig, og det har ofte vist sig at være nødvendigt med en offentlig indsats for at sætte processen i gang. Hvad er et "ældre erhvervsområde"?

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-01
Forfatter: Gertrud Jørgensen