Bymiljø og bymiljøindikatorer

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001