Bymiljø og bymiljøindikatorer

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001