Livet i byen

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999