Arealanvendelse og lokalisering

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999