Arealanvendelse og lokalisering

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Hvad er byfortætning? 03.02-22 05-02-2024
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999