Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 03.02-02 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Genanvendelse af ældre erhvervsområder

Hvad kan kommunerne gøre?

Omdannelse af ældre erhvervsområder er en stor kommunal opgave i forbindelse med byplanlægning og bypolitik. På ældre erhvervsgrunde landet over sker der investeringer og nybyggerier, mange steder hjulpet på vej af et stort kommunalt engagement. Hvilke muligheder har kommunerne for at engagere sig i omdannelser? Og hvad giver resultater?

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-02
Forfatter: Gertrud Jørgensen