Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 03.02-03 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Erhvervslokaliseringspolitik i Holland

10 års erfaringer i Holland med nationalt fastlagte og lokalt implementerede principper for lokalisering af erhvervsvirksomheder - "den rette virksomhed på det rette sted"

I Holland har man i 10 år arbejdet med at gennemføre en konsekvent lokaliseringspolitik som sikrer mobilitet og tilgængelighed samtidig med at den  begrænser væksten i biltransport og begrænser arealforbruget til erhvervsformål - den såkaldte ABC-lokaliseringspolitik.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-03
Forfatter: Peter Hartoft-Nielsen