Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 03.02-05 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Gendigtning af parcelhuskvarteret

Parcelhuskvarterer fra 1960'erne og 1970'erne mangler i mange tilfælde bymæssige og landskabelige kvaliteter. Specialet »Gendigtning af parcelhuskvarteret« kommer derfor med en række forslag til, hvordan disse kvarterer kan fornys, sådan at de kan leve op til fremtidens krav. Løsningerne kan bl.a. være en ny rumlig struktur og nye boligformer.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-05
Forfatter: Caroline Andersen