Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 03.02-07 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Arbejdspladslokalisering og transportadfærd

Lokaliseringen af arbejdspladser har stor betydning for de ansattes samlede transportadfærd. Det viser en ny undersøgelse. Mens de ansattes samlede transport ikke varierer systematisk med beliggenheden, har beliggenheden særdeles stor betydning for de ansattes valg af transportmiddel. Afgørende er især, om arbejdspladsen ligger i eller uden for de centrale bydele, parkeringsforhold, tilgængelighed med kollektiv transport og vilkår for cyklister. I hovedstadsområdet har stationsnær lokalisering stor effekt.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-07
Forfatter: Peter Hartoft-Nielsen