Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.02-10 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Motorvejens betydning for byudvikling og pendling

I forbindelse med projektet »Byen, Vejen og Landskabet« har man analyseret historiske sammenhænge og aktuelle udviklingstendenser inden for byudvikling og pendling langs med de danske motorveje. Resultaterne peger på, at motorvejene har betydning for pendlings- og bosætningsmønstre samt lokaliseringen af erhvervsbyggeriet.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-10
Forfatter: Thomas Sick Nielsen