Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.02-11 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Landskabet langs de danske motorveje

Motorvejenes relation til det danske kulturlandskab er baseret på landskabelige idealer om at synliggøre dyrkningslandskabet for trafi kanten. Vejene bliver dog stadig oftere og oftere fl ankeret af volde og beplantninger, der sættes op af vejens naboer, ligesom den stigende trafik stiller større krav til blandt andet støjafskærmning og mere vejudstyr.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-11
Forfatter: Karen Sejr