Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.02-12 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Fremtidens motorvej

Set med arkitektoniske briller

Motorvejen er ikke længere bare en forbindelse mellem byer gennem det åbne land. Vejens omgivelser ved de større bysamfund forandrer sig med nærmest eksplosiv karakter. Det stiller store krav til ikke blot den arkitektoniske linieføring, men i høj grad også til hele det felt motorvejen gennemløber.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-12
Forfatter: Ulla Egebjerg