Dato: 01-07-2001 | Videnblad nr. 03.01-01 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Bymiljøindikatorer

Muligheder og begrænsninger

Miljøindikatorer er et redskab, der i stigende grad anvendes af ministerier og Det europæiske Miljøagentur (EEA) til at vurdere udviklingen i miljøets tilstand, og hvorvidt indsatsen på miljøområdet har en reel effekt. Dette Videnblad belyser, hvordan indikatorer kan anvendes indenfor bymiljø og byplanlægning, og det udviklingsarbejde der er gjort med bymiljøindikatorer i regi af Fagdatacenter for Bymiljø på FSL.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.01-01
Forfatter: Anne Skovbro