Dato: 01-04-2002 | Videnblad nr. 03.01-02 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen

Øresundskomiteen har gennemført en benchmarking af Øresundsregionen hvor regionen sammenlignes med Stockholm, Glasgow/Strathclyde og Amsterdam/North-Holland.

Formålet har været at vurdere hvor Øresundsregionen står når det gælder miljøets tilstand, sammenlignet med andre storbyregioner. Det er målet at Øresundsregionen skal være den reneste i Europa, og intentionen med dette benchmarking-projekt har været at de deltagende byregioner skulle lære af hinandens erfaringer på miljøområdet, bredt set.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.01-02
Forfatter: Anne Skovbro