Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 03.01-09 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland

Undersøgelser i Sverige og Holland stiller skarpt på vores viden om forholdet mellem grønne områder og befolkningens sundhed. Resultaterne peger på, at sundhedsaspektet bør inddrages i planlægningen på tværs af sektorer. Som grundlag for det er der brug for mere overordnet viden om sammenhængen mellem grønne områder og sundhed.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.01-09
Forfatter: Karsten B. Hansen