Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 03.05-01 Emne: Diverse

Landskabet i den bæredygtige by

Diskussionen af den bæredygtige by er præget af modstridende interesser. Der er generel enighed om, at byens fysiske struktur påvirker ressourceforbrug og livskvalitet. Der er dog ikke noget entydigt svar på, hvordan byer bør omstruktureres til en mere bæredygtig form, der er mere energieffektiv, giver mulighed for lukkede cykliske energi- og stofkredsløb og skaber ramme for øget livskvalitet. Sådan konkluderer Marion Frandsen i sit afsluttende speciale på landskabsarkitektuddannelsen på KVL.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-01
Forfatter: Marion Frandsen