Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 03.00-02 Emne: Generelt

Nye byplanlæggerroller

Et forskningsprojekt har afdækket nye planlæggerroller i byplanlægningen. Variationen er stor, og konsekvensen for byen og demokratiet meget forskellig. Byplanlæggerne er medkonstruktører af rollerne og bør eksplicit tage stilling til udviklingen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-02
Forfatter: Karina Sehested