Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 03.00-03 Emne: Generelt

Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser

Hvad er bypolitik i en nordisk kontekst? Hvilke opgaver og geografiske områder lægger de forskellige nordiske lande vægt på? Og hvordan gennemføres politikkerne konkret? Disse spørgsmål blev besvaret i et projekt, som Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte sammen med Statens Byggeforskningsinstitut i 2003 og 2004 for Nordisk Ministerråd. Projektet bygger på fokusgruppeinterviews med nøglepersoner i de fem nordiske lande.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-03
Forfattere: Thorkild Aero og Gertrud Jørgensen