Dato: 01-03-2017 | Videnblad nr. 03.03-24 Emne: Livet i byen

Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket?

For at undersøge hvordan den specifikke udvikling af cykelstinetværket i København hænger sammen med andre byudviklingstendenser, har vi sammenlignet udbygningen af cykelstinetværket med væksten i byens bebyggelsesmønster i samme periode.

Københavns infrastruktur for cykelstier er i dag anerkendt som et sammenhængende netværk. Foto: Inger Ulrich

Københavns infrastruktur for cykelstier er i dag anerkendt som et sammenhængende netværk. Foto: Inger Ulrich

Vores analyser viser, at den løbende udbygning af cykelstinetværket og dens lokaliseringsmønster kun delvist har fulgt udviklingen i byens bebyggelsesmønster (se Figur 1 på næste side). 

Anlæg af cykelstier startede i de årtier (1910’erne, 1920’erne og 1930’erne), hvor byens bebyggelsesvækst skete i de indre og ydre bykvarterer. Anlæg af cykelstierne fortsatte sin ekspansion, mens bebyggelsesvæksten i stigende grad fandt sted i forstæderne og uden for kommunegrænsen (1960’erne, 1970’erne og 1980’erne). 

Cykelstinetværket blev yderligere udvidet i de årtier, hvor byen begyndte at vokse i nye centralt beliggende kvarterer (fra 1990’erne til i dag).

Dannelse af et cykelstinetværk

Efter mange års løbende tilføjelse af nye cykelstier i København voksede der gradvist et egentligt netværk frem, men som Figur 1 viser tog det tid at nå til dette punkt. 

Hvis en bys cykelstier består af mindre netværk, der er isolerede og afkoblede, er det en barriere for det overordnede net. Dette har i nogen grad været tilfældet i det københavnske byområde, indtil Frederiksberg kommune i starten af 1980’erne også begyndte at intensivere sine anlæg af cykelstier. 

I dag er byens cykelinfrastruktur anerkendt som et sammenhængende netværk. Dette afspejles i byens trafikplanlægning, som anlægger et systemisk syn på cykelinfrastruktur. Det sker blandt andet ved at identificere manglende forbindelser (såkaldte missing links) ved at analysere, hvordan netværket kan gøres mere friktionsfrit og ved at have anlæg af cykelstier som en integreret del af den infrastruktur, der anlægges i nye bydele forud for den egentlige bebyggelse.

Dette og forrige Videnblad nr 3.3- 23: ’Fra cykelstier til cykelnetværk – Historien om de københavnske cykelstier 1912- 2013’  har kun behandlet udviklingen af cykelstinetværk i København og Frederiksberg kommuner. Udviklingen af de regionale super-cykelstier er et vigtigt potentiale til at øge cyklingens andel af hovedstadsregionen bæredygtige transport. I den sammenhæng er det vigtigt af sikre opkobling af Københavns cykelstinetvæk til de omkringliggende kommuners cykelinfrastruktur.

Figur 1. De anlagte cykelstiers geografiske placering i forhold til opførsel af ny bebyggelse i København, 1912-2013.

Figur 1. De anlagte cykelstiers geografiske placering i forhold til opførsel af ny bebyggelse i København, 1912-2013.
Grå = bebyggelse
Sorte linjer = cykelstier

 

Kilder:
Carstensen, T. A., Olafsson, A. S., Bech, N. M., Poulsen, T. S., & Zhao, C. (2015). The spatio-temporal development of Copenhagen’s bicycle infrastructure 1912–2013. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 115(2), 142-156. 


Videnblad nr.: 03.03-24 
Forfattere: Trine Agervig Carstensen, Anton Stahl Olafsson, Nynne Marie Bech, Thea Schmidt Poulsen og Chunli Zhao

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt