Dato: 05-10-2017 | Videnblad nr. 03.03-25 Emne: Livet i byen

Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup

Ph.d.-projekt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN undersøger sammenhængen mellem daglig transport og bosted. I maj og juni 2016 blev en spørgeskemaundersøgelse udført på Østerbro og i Borup. Svarene viser, at Borups beboere er langt mere afhængige af bilen i hverdagen end dem, der bor på Østerbro.

Figur 1: Antal dage om ugen storbybeboer og stationsbybeboer bruger bilen.

Figur 1: Antal dage om ugen storbybeboer og stationsbybeboer bruger bilen.

Vælger personer, der bor i byen mere bæredygtige transportformer end dem, der bor uden for storbyerne eller i landdistrikter? Som del af et ph.d.-studie på IGN, Københavns Universitet blev en omfattende spørgeskemaunderundersøgelse af transportadfærd gennemført.  Undersøgelsen sammenligner de to lokaliteters transportadfærd i dagligdagen samt på weekendrejser og ferier.

Undersøgelsen blev gennemført i maj og juni 2016 blandt beboere på Østerbro i København og i stationsbyen Borup i Køge Kommune. Østerbro har ca. 76.800 indbyggere på et areal af 8,74 km2;  Borup har 4.600 indbyggere på et areal af 2,6 km². Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen i alderen 18-65 år. Vi har modtaget 262 besvarelser fra Østerbro og 177 fra Borup.

Brug af bilen

En del af undersøgelsens fokus var brug af bilen. Resultaterne viser, 51% af Borups beboere, som har en bil til rådighed, bruger den mindst 6 dage om ugen, mens 55% af beboerne fra Østerbro bruger bilen maksimalt 2 dage om ugen (se Figur 1).

Antal biler i husstand

Både på Østerbro og i Borup er bilen meget vigtig for at besøge familie eller venner. I Borup er den desuden  meget vigtig for at komme på arbejde eller til uddannelsessted, samt til indkøb, lægebesøg, frisør og lignende. Man kan sige at storbyboere bruger bilen i deres fritid, mens småbyboere bruger den både i fritiden og for at klare arbejde og dagligdagen. Dette afspejles også i antallet af biler i hver husstand (se Figur 2): antallet af husstande uden bil er betydeligt højere på Østerbro: Knap halvdelen af husstandene fra Østerbro har ikke en bil til rådighed. Derimod har en tredjedel af husstandene i Borup to eller flere biler.

Figur 2: Antal biler i hustand

Figur 2: Antal biler i hustand

Vanskeligt at klare dagligdag uden bil

Det er klart, at beboerne fra Borup har vanskeligt ved at håndtere dagligdagen uden bil (se Figur 3). Ét problem, der blev identificeret i undersøgelsen er dårlig service med offentlig transport fra Borup. Forbindelserne til København eller Køge med offentlig transport, hvor mange af beboerne fra Borup arbejder, er enten ofte forsinkede eller aflyste. Dermed er forbindelserne upålidelige og ofte også tætpakket (til København) eller tager meget mere tid end bilen (til Køge).

Figur 3: Behov for en bil i dagligdagen.

Figur 3: Behov for en bil i dagligdagen.

Lokalisering af arbejdsplads

Betingelserne for valg af et mere bæredygtigt transportmiddel er bedre for dem, der bor på Østerbro. Mere end 20% af Østerbros beboere arbejder også på Østerbro og mere end 40% arbejder i andre dele af København eller i Frederiksberg. Dvs. i alt 65% af personerne fra Østerbro arbejder inden for kort afstand, som kan klares let med cykel (se Figur 4).

Figur 4: Lokalisering af arbejdsplads eller uddannelsessted.

Figur 4: Lokalisering af arbejdsplads eller uddannelsessted.

Naturligvis har personer fra Borup som regel længere afstande til arbejde, der kan opfordre til brug af bilen. Men bedre offentlige transportforbindelser kunne reducere brug af bilen for at komme til arbejde. Mange af de mennesker, der bor i Borup er villige og foretrækker endda at tage offentlig transport, hvis den opfylder deres behov (praktisk, pålidelig og hyppig). 

De fleste arbejder i Hovedstadsområdet eller andre steder på Sjælland. Den offentlige transport langs de såkaldte ’fingre’ i Hovedstadens Fingerplan, dvs. til Københavns centrum, fungerer ganske godt, mens personer, som rejser mellem ’fingrene’ er begrænset til at bruge bilen, fordi der mangler gode forbindelser med den offentlige transport.

Resultaterne viser tydeligt, at offentlig transport skal blive mere konkurrencedygtig, hvis vi vil reducere afhængigheden af bilen.


Videnblad 03.03-25
Forfattere: Juliane Große og Christian Fertner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt