Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 03.03-02 Emne: Livet i byen

Vejtrafikstøj

Det gode, det acceptable og det dårlige bymiljø

Hvad er et godt bymiljø i støjmæssig henseende? Det belyser rapporten, »Reaktioner på vejtrafikstøj« fra Forskningscentret for Skov & Landskab. I rapporten er set på virkningen af støj på en række typiske daglige aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som at sove, hvile sig, arbejde rutinemæssigt, læse, skrive, undervise og modtage undervisning, samtale m.v. Hvad er støjfølsomheden for sådanne aktiviteter?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-02
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt