Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 03.03-03 Emne: Livet i byen

Støjgeneprofiler

Om genevirkninger og følsomhed over for vejtrafikstøj

Mange forhold er af betydning for, hvor generende vejstøj opfattes. Støjgenerne fra en trafikeret vej er ikke alene afhængig af lydudsendelsen fra vejen, men også af følsomheden hos modtageren og modtagerens livssituation og omstændigheder. Der er betydelige individuelle variationer i, hvor meget forskellige grupper føler sig generet af et vist støjniveau, og reaktionsmønstret er komplekst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-03
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt