Dato: 01-03-2004 | Videnblad nr. 03.03-10 Emne: Livet i byen

Plan for byens legemuligheder

Vil man forbedre børnenes muligheder i byen, er det nødvendigt at tænke i helheder. Børnene er ligeglade med administrative grænser og kender ikke til faglige opdelinger. De barrierer, der ligger i forvaltningsstrukturen, tjener ikke børnenes sag. Børn har krav på at blive taget alvorligt, og det er en opgave at tænke børnenes interesser med, hver gang vi som planlæggere, designere og forvaltere skal tage beslutninger om byens brug og rumlige indretning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-10
Forfatter: Susanne Guldager