Dato: 01-08-2004 | Videnblad nr. 03.03-11 Emne: Livet i byen

Litteraturstudie i børns leg og udvikling

Tidligere så man børns udvikling som en passiv overtagelse af indtryk fra omverdenen, men i dag ses børn som aktører, der afhængig af alder og erkendemåde bearbejder og rekonstruerer indtrykkene fra omverdenen. Via nysgerrighed, leg og udforskning kommer barnet til at mestre og erhverve sig kompetencer i forhold til dets sociale og fysiske miljøer. Legen og dermed også legepladsens indretning og udformning har en stor betydning for børns udvikling.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-11
Forfattere: Karen Luise Høgsbro og Karen Sejr