Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land – Københavns Universitet

Dato: 14-06-2018 | Videnblad nr. 06.01-108 Emne: Friluftsliv

Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land

Mange steder i det åbne land ønsker lodsejerne at regulere offentlighedens færdsel ad deres private veje og stier. Det giver mark- og vejfredsloven og naturbeskyttelsesloven også mulighed for, men reglerne er komplicerede og overlader et stort skøn til kommunerne. Der er dog en vis nævnspraksis at læne sig op ad.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.