Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 04.01-02 Emne: Jordbundsforhold

Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion

I forstlig lokalitetskortlægning arbejder man med træartsanbefalinger som tilpasses jordbundsforholdene. Videnbladet introducerer kort forstlig lokalitetskortlægning og de overvejelser, der ligger bag vurderingen af voksestedets egnethed til produktion af pyntegrønt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-02
Forfattere: Ingeborg Callesen og J. Bo Larsen