Klimatiske forhold

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993