Klimatiske forhold – Københavns Universitet

Klimatiske forhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 juni 2009
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 maj 2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 maj 2007
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993