Jordbundsforhold

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997