Jordbearbejdning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996