Plantemateriale

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997