Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 04.01-04 Emne: Jordbundsforhold

Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran

Anvendelighed i vurderingen af bevoksningers næringsstofstatus

Komprimering af jorden ved kørsel med en landbrugstraktor påvirker væksten af nyplantede rødgraner. Rodlængden mindskes og der kommer en lavere tilvækst af finrodsmasse. Effekten er tydelig allerede efter 4 måneders vækst. Der er ingen større forskel på at køre over arealet 2 eller 10 gange. Dækrodsplanterne etablerede sig bedre end barrodsplanterne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-04
Forfatter: Morten Alban Knudsen