Dato: 01-12-1993 | Videnblad nr. 04.02-02 Emne: Klimatiske forhold

Læhegn ved pyntegrøntkulturer

Kort om fordele og ulemper

Videnbladet belyser fordele og ulemper ved at etablere ydre såvel som indre læhegn, når juletræer anlægges på tidligere markjord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-02
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen