Dato: 01-03-1998 | Videnblad nr. 04.09-03 Emne: Plantemateriale

Miljømæssige fordele ved genvækst

Genvækstkulturer kan umiddelbart synes som en evighedsmaskine. Lad det være sagt med det samme: Det er ingen evighedsmaskine. Det er derimod en kulturmetode, som har været praktiseret hos flere producenter igennem en del år. Resultaterne er aldrig blevet sammenlignet med de gængse metoder, og der er heller ikke gjort forsøg på at frembringe egentlige dyrkningsmodeller. Der er således ikke noget økonomisk sammenligningsgrundlag imellem genvækstmodeller og konventionelle dyrkningsmodeller.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-03
Forfattere: Frans Theilby og Claus Thomsen